BioDynamiczne Uwalnianie Traumy i Oddechu® (BBTRS®)

BioDynamiczne Uwalnianie Traumy i Oddechu® (BBTRS®)

Biodynamic Breathwork & Trauma Release System

BBTRS to terapia somatyczna, oparta na uważnym kontakcie. W pracy używa się połączonego, świadomego oddechu, aby naładować ciało, aktywując określone pasma napięcia mięśniowego i stojące za nimi wzorce emocjonalne.

BBTRS jest tak pomyślane, by umożliwić rozpuszczenie zbroi ciała, a tym samym by zlikwidować mentalne, emocjonalne i fizyczne napięcia ciała i umysłu.

Sesje są zaprojektowane w serii, aby stymulować i przywracać równowagę umysłu i ciała.

Taka praca może stanowić samodzielny proces terapeutyczny, jak również wspierać, czy uzupełniać  pracę własną w innych podejściach.

Korzyści płynące z terapii BBTRS:

– dotarcie do wypartych, trudnych emocji i uwolnienie ich w bezpieczny sposób

– akceptacji dla wszystkich pojawiających się stanów emocjonalnych

– świadomość własnych potrzeb i granic

– empatyczna relacja ze sobą i otaczającymi ludźmi

– przeformułowanie niesłużących przekonań

– pożegnanie ze starymi mechanizmami obronnymi na rzecz świadomego istnienie w tu i teraz

– większa elastyczność ruchu, przez puszczenie napięć na poziomie mięśniowym, powięziowym

– swobodny przepływ energii życiowej

– akceptacja własnej fizyczności i seksualności

– większa świadomość cielesna

– równowaga we wszystkich obszarach istnienia: intelektualnym, fizycznym, emocjonalnym, seksualnym i duchowym.

Zapraszam na sesje oddechowe.

Sylwia Fajkowska – praktyk BBTRS