Interwencja Kryzysowa

Po czym poznać, że to kryzys? Po tym, że wszystkie dotychczasowe sposoby poradzenia sobie z problemami nie działają. Kryzys to szczególnie trudne doświadczenie, które przekracza możliwości samodzielnego poradzenia sobie, często jest związane z jakąś utratą np. bliskiej osoby, pracy, ważnych wartości. Często ludzie mówią wtedy o ogromnym poczuciu bezradności, niezrozumienia przez otoczenie i osamotniania.

Interwencja kryzysowa to doraźne, krótkoterminowe działanie, która ma pomóc odnaleźć się w nowej sytuacji i przywrócić równowagę psychologiczną. Polega na zapewnieniu wsparcia emocjonalnego, poczucia bezpieczeństwa, zredukowaniu lęku.