Konsultacja psychologiczna

Konsultacja psychologiczna jest to spotkanie mające na celu wstępne zorientowanie się w problemach i sytuacji osoby, wskazanie formy dalszej pomocy np. podjęcia terapii indywidualnej osób dorosłych, terapii par lub konsultację z innym specjalistą. Rozmowa z ma charakter wywiadu i rozmowy, która może okazać się bardzo pomocna w zrozumieniu siebie i swojej sytuacji życiowej, jak i zrozumieniu innych osób. Analiza sytuacji pozwala zaproponować dopasowaną formę pomocy. Konsultacja zazwyczaj obejmuje od 1 do 3 spotkań z psychoterapeutą.