Psychoterapia Indywidualna

Psychoterapia indywidualna to jedna z metod pracy psychoterapeutycznej.

Polega przede wszystkim na szczerej rozmowie pomiędzy terapeutą a pacjentem (klientem) bez udziału osób trzecich.

W zależności od podejścia psychoterapeutycznego, w którym pracuje terapeuta, praca terapeutyczna odbywa się w oparciu o określony sposób zdefiniowania problemu i celu psychoterapii i zawarty kontrakt.

Jednym z podstawowych narzędzi psychoterapii indywidualnej jest rozmowa. Ważnym elementem jest relacja terapeutyczna, która tworzy się pomiędzy uczestnikami procesu terapeutycznego. Więź terapeutyczna, jak i sam psychoterapeuta są również narzędziami procesu terapii.

W zależności od modalności terapeuta zaprasza również pacjenta do korzystania z różnych technik terapeutycznych dających możliwość innego spojrzenia na swoje problemy, siebie samego, otaczający świat.