Psychoterapia Młodzieży

 

Psychoterapia młodzieży jest jedną z form pomocy psychologicznej skierowaną do nastolatków.

Dojrzewanie to jeden z najbardziej burzliwych i pełnych wyzwań okres w życiu człowieka. Dla nastolatka jest to czas budowania własnej tożsamości oraz separowania się od rodziców przy jednoczesnym zmaganiu się ze zmianami zachodzącymi w wyglądzie fizycznym, rozwoju poznawczym, emocjonalnym i społecznym. Często efektem tych zmian są trudności w rozumieniu siebie samego, kłopoty w relacjach z rodzicami i rówieśnikami, niepowodzenia w nauce, itp. Bywa, że natłok problemów jest tak duży, że młody człowiek nie jest w stanie sam sobie z nimi poradzić.

Zapraszamy osoby od 15 do 18 roku życia, które zmagają się z:

 • nieśmiałością,
 • lękami,
 • obniżonym nastrojem lub depresją,
 • dużymi wahaniami nastroju,
 • zachowaniami agresywnymi, częstymi wybuchami gniewu i złości,
 • samookaleczeniami,
 • nadmiernym martwieniem się,
 • trudnościami w nawiązywaniu bliskich relacji,
 • poczuciem osamotnienia,
 • unikaniem sytuacji potencjalnie trudnych,
 • objawami somatycznymi (bóle głowy, brzucha, itp.),
 • obniżonym poczuciem wartości,
 • kłopotami w kontaktach z rówieśnikami,
 • nagłym, znacznym pogorszeniem wyników w nauce,
 • nagłą utratą zainteresowania podejmowanymi wcześniej aktywnościami,
 • cierpieniem,
 • konfliktami z rodzicami,
 • zaburzeniami odżywiania,
 • myślami samobójczymi,
 • niezadowoleniem z siebie, swojego wyglądu, osiągnięć.

Dzięki psychoterapii młody człowiek może nauczyć się nazywania i rozumienia własnych uczuć, analizowania swoich przekonań, dokonywania wyborów i wprowadzania zmian do swojego życia.

Sesje indywidualne odbywają się raz w tygodniu i trwają ok 50 minut. Decyzja o rozpoczęciu psychoterapii poprzedzona jest minimum jedną konsultacją z rodzicami.