Psychoterapia Par/Małżeńśtw

Psychoterapia par jest ofertą skierowaną do osób pozostających w stałym związku partnerskim, które chcą pogłębić wzajemne zrozumienie, poprawić komunikację, przyjrzeć się problemom i powtarzającym się kłótniom. Ułatwienie wzajemnej komunikacji daje szansę parze na porozmawianie o tym co w relacji dotychczas było niewyrażone oraz otwarcie się na potrzeby i odczucia, które partnerzy wcześniej pomijali. Podczas spotkań para może zrozumieć przyczyny braku wzajemnego porozumienia, mimo wykazywanych dotąd dobrych chęci. Jest to możliwość analizy i przepracowania powtarzających się niesatysfakcjonujących i często raniących wzorców wzajemnych interakcji oraz nauczenia się jak lepiej wyrażać swoje intencje, potrzeby i oczekiwania. Terapia pary jest drogą do prawdziwej bliskości i poprawienia jakości związku. Czasem również terapia pary może pomóc rozstać się z szacunkiem wobec siebie, z zachowaniem tego co było dobre i zrozumieniem przyczyn takiej decyzji. W spotkaniach uczestniczą obie osoby z pary jednocześnie.